*** Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό περιοδικό της PRsolutions ! *** PRsolutions : Demo Business Project *** Συνήγορος | Non Profit Helpdesk | Crisis Communication 4 u / on Facebook *** " Hospitality " : Το project της PRsolutions για την επικοινωνιακή βελτίωση του ξενοδοχειακού προϊόντος ! ***

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2009

Η PRsolutions

Pin It
Η PRsolutions είναι το αποτέλεσμα μιας πορείας από το 1995 μέχρι σήμερα στο χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων. Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν το περιβάλλον της Επικοινωνίας και των Δημοσίων Σχέσεων της επιχείρησης και βρίσκεται κοντά στον επιχειρηματία που αντιλαμβάνεται πλέον τις επιταγές της διεθνούς αγοράς για ισχυρό εταιρικό προφίλ, ανταγωνιστικότητα και επιτυχημένη πορεία.
Στην PRsolutions θεωρούμε πως ο πελάτης και οι επιθυμίες / επιδιώξεις του ως κινητήρια δύναμη της αγοράς αποτελούν την αδιάψευστη αρχή για την ύπαρξη και λειτουργία των εταιρειών Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων. Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον είναι πλέον επιβεβλημένο η επιχείρηση να αποκτά διαρκώς νέα χαρακτηριστικά ποιότητας που θα της επιτρέπουν να υπερέχει έναντι των άλλων και να διακρίνεται. Στόχος μας, λοιπόν, είναι να στηρίζουμε τον πελάτη μας προσθέτοντας αξία στην επιχείρησή του και υλοποιώντας τα οράματά του. Πιστεύουμε ότι η πραγματική συνεργασία ξεκινά από την δέσμευσή μας για την επίτευξη μετρήσιμων επιχειρηματικών στόχων. Για το λόγο αυτό, σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε αφετηρία μας είναι η επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων. Από κοινού, λοιπόν, με τους πελάτες μας και στην αρχή κάθε συνεργασίας καθορίζουμε τους επιθυμητούς επιχειρηματικούς στόχους και τις αμοιβαία αποδεκτές επικοινωνιακές πρακτικές, προκειμένου η δουλειά μας να αξιολογηθεί με βάση το πόσοι και ποιοί από τους στόχους αυτούς έχουν επιτευχθεί.
 
Tricks and Tips