*** Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό περιοδικό της PRsolutions ! *** PRsolutions : Demo Business Project *** Συνήγορος | Non Profit Helpdesk | Crisis Communication 4 u / on Facebook *** " Hospitality " : Το project της PRsolutions για την επικοινωνιακή βελτίωση του ξενοδοχειακού προϊόντος ! ***

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

" Hospitality " : Το project της PRsolutions για την επικοινωνιακή αναβάθμιση του ξενοδοχειακού προιόντος

Pin It

Η PRsolutions δραστηριοποιείται στο χώρο της Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων & της Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων από το 1995. Ένας από τους τομείς που έχουμε αναπτύξει είναι αυτός της Επικοινωνίας των προϊόντων ή/και των παρεχομένων υπηρεσιών. Σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία TQM ( Total Quality Management / Διαχείριση – Έλεγχος Ολικής Ποιότητας ), η PRsolutions απευθύνει προς την ξενοδοχειακή αγορά το project της Hospitality, που αναφέρεται στον έλεγχο και την αξιολόγηση της επικοινωνιακής ποιότητας των παρεχόμενων ξενοδοχειακών υπηρεσιών.

Στόχος του συγκεκριμένου project, που αντανακλά άλλωστε τη συνολική φιλοσοφία της PRsolutions για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πλέον αγορά, είναι να ωθήσει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις σε μια νέα αντίληψη των όρων της ανταγωνιστικότητας. Είναι κοινά παραδεκτό στο χώρο των ειδικών της τουριστικής βιομηχανίας πως το βασικό εργαλείο για την ποιοτική αναβάθμιση του ελληνικού ( και φυσικά όχι μόνο ) τουρισμού είναι η πελατοκεντρική προσέγγιση του ξενοδοχειακού προϊόντος. Ο καταναλωτής σήμερα, όπως έχει δειχθεί από σχετικές μελέτες, δεν πείθεται απλά από τα «αστέρια» του ξενοδοχείου ούτε αρκείται σε μια τυπική διοικητική πράξη αναγνώρισης / κατάταξης μεταξύ ξενοδόχου και ελληνικού δημοσίου. Αντίθετα, αντιλαμβάνεται και απαιτεί περισσότερο παρά ποτέ την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας – τιμής ως καίριο κριτήριο για την επιλογή αγοράς ξενοδοχειακών υπηρεσιών.

Η PRsolutions μέσω του project Hospitality φιλοδοξεί να μεταδώσει στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά μια αντίληψη που αποτελεί κράμα της γνώσης του έμπειρου συμβούλου επιχειρήσεων και του feeling του απαιτητικού πελάτη, που πλέον ταξιδεύει, γνωρίζει, δαπανά αλλά και επιλέγει με αυστηρά κριτήρια μια ευχάριστη παραμονή και ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Ελπίζουμε πως οι επιχειρηματίες και τα στελέχη του ξενοδοχειακού χώρου διαθέτουν την εμπειρία να αντιληφθούν τα μηνύματα και τις επιταγές της σύγχρονης τουριστικής αγοράς, προκειμένου να ανταποκριθούν σ’ αυτή την πρόκληση επιβίωσης και ουσιαστικής ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.

 
Tricks and Tips