*** Σας καλωσορίζουμε στο ηλεκτρονικό περιοδικό της PRsolutions ! *** PRsolutions : Demo Business Project *** Συνήγορος | Non Profit Helpdesk | Crisis Communication 4 u / on Facebook *** " Hospitality " : Το project της PRsolutions για την επικοινωνιακή βελτίωση του ξενοδοχειακού προϊόντος ! ***

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Αθανάσιος Αλεξίου, Ιωάννης Ρέκκας, Παναγιώτης Βλάμος : Αξίζουν πολλούς επαίνους, γι' αυτό και τους προβάλλουμε ...

Pin It
Η PRsolutions θεωρεί πως πρέπει να προβάλλει το έργο τριών Ελλήνων επιστημόνων που παρουσίασαν μια αξιόλογη επιστημονική εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Οι κ.κ. Αθανάσιος Αλεξίου, Ιωάννης Ρέκκας και Παναγιώτης Βλάμος δημοσίευσαν πρόσφατα στο διεθνούς κύρους επιστημονικό περιοδικό PubMed Central την εργασία τους με τίτλο "Modeling the mitochondrial dysfunction in neurogenerative diseases due to high H+ concentration".  
Η εργασία αφορά την ερμηνεία και μοντελοποίηση των μιτοχονδριακών δυσλειτουργιών, οι οποίες σχετίζονται με νευρολογικές διαταραχές όπως το Alzheimer και το Parkinson. Οι ερευνητές, υποδεικνύοντας την εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων ως 'φυσικό υπεραγωγό', εισήγαγαν για πρώτη φορά τον όρο 'ηλεκτρική θρόμβωση', με σκοπό τη φυσική αιτιολόγηση των προβλημάτων παραγωγής ενέργειας στα κατεστραμμένα μιτοχόνδρια. Οι τρεις ερευνητές συνεχίζουν την προσπάθειά τους με λεπτομερείς πειραματικές μετρήσεις, οι οποίες είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε νέου τύπου φάρμακα για την αντιμετώπιση των νευρολογικών αυτών διαταραχών.
Πρόκειται για ιδιαίτερα πρωτότυπη δημοσίευση και θα θέλαμε από εδώ να δώσουμε στους τρεις επιστήμονες ως ελάχιστη τιμή τα θερμά μας συγχαρητήρια!
_____ 
______________
 
Tricks and Tips